Kế hoạch tháng 4 năm 2018 của trường THPT Hàm Rồng, yêu cầu GV, HS bám sát thực hiện