Wednesday, 28/09/2022 - 00:40|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG
  • Bản cài đặt lập trình ngôn ngữ C++ Embarcadero_Dev-Cpp_6.3_TDM-GCC 9.2_Setup
    | Nguyễn Thượng Thiên | 186 lượt tải | 1 file đính kèm
    https://sourceforge.net/projects/embarcadero-devcpp/
  • Tài liệu tập huấn STEM
    | Nguyễn Thượng Thiên | 832 lượt tải | 3 file đính kèm
    Tài liệu tập huấn STEM Này 12/12/2019 Tại Bồi dưỡng giáo dục thường xuyên Tỉnh