TRƯỜNG: THPT HÀM RỒNG
Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
TKB có tác dụng từ: 09/3/2020

TKB học sinh

TKB giáo viên

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu - buổi chiều

Thời khoá biểu của tổ, nhóm CM

Tải file Excel


Created by TKB Application System 10.0 on 31-08-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net