Tuesday, 27/09/2022 - 23:43|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG
 • Lường Văn Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0943192386
  • Email:
   hoanlv.thpthamrong@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915509228
  • Email:
   hainn.thpthamrong@thanhhoa.edu.vn
 • Thiều Ánh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0903212741
  • Email:
   duongta.thpthamrong@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0913487286
  • Email:
   thuynb.thpthamrong@thanhhoa.edu.vn