Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hữu Thận

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C1 - Chào cờ - 12C4 - Toán - 12C11 - Toán -
Tiết 212C4 - Toán - 12C4 - Toán - 12C11 - Toán -
Tiết 312C4 - Toán - - - - -
Tiết 412C1 - Toán12C1 - Toán12C11 - Toán - 12C1 - Toán -
Tiết 5 - 12C11 - Toán12C11 - Toán - 12C1 - Toán12C1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C1 - Toán - 12C11 - Toán - 12C4 - Toán -
Tiết 312C1 - Toán - 12C11 - Toán - 12C4 - Toán -
Tiết 412C11 - Toán - 12C4 - Toán - 12C1 - Toán -
Tiết 512C11 - Toán - 12C4 - Toán - 12C1 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp