Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Toán Vật lí Toán Lịch Sử
Tiết 2 GDCD Tin học Tin học Ngoại ngữ Lịch Sử GD QP-AN
Tiết 3 Công nghệ Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
Tiết 4 Ngoại ngữ Toán Vật lí Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn
Tiết 5 Ngoại ngữ Toán Hóa học Sinh học SHL