Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ
Tiết 2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn GDCD Hóa học Sinh học
Tiết 3 Địa Lí Toán Vật lí Công nghệ Ngữ văn Toán
Tiết 4 Tin học Vật lí Hóa học GD QP-AN Công nghệ Toán
Tiết 5 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Tin học SHL