Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Toán GD QP-AN Ngữ văn Vật lí
Tiết 2 Vật lí Ngữ văn Toán Tin học Tin học GDCD
Tiết 3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Toán Ngữ văn
Tiết 4 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Lịch Sử Lịch Sử
Tiết 5 Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Công nghệ SHL