Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Lịch Sử Toán
Tiết 2 Địa Lí GDCD Vật lí GD QP-AN Hóa học Sinh học
Tiết 3 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 4 Tin học Toán Ngữ văn Vật lí Vật lí Hóa học
Tiết 5 Công nghệ Toán Công nghệ Tin học SHL