Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD Hóa học Ngoại ngữ Hóa học Sinh học
Tiết 2 Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Tin học Công nghệ Lịch Sử
Tiết 3 Vật lí Sinh học Vật lí Ngữ văn Vật lí Toán
Tiết 4 Toán Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Tin học Toán
Tiết 5 Toán Công nghệ GD QP-AN Ngoại ngữ SHL