Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Sinh học Lịch Sử
Tiết 2 Toán Vật lí GDCD Hóa học Địa Lí Vật lí
Tiết 3 Vật lí Ngữ văn Công nghệ GD QP-AN Công nghệ Hóa học
Tiết 4 Lịch Sử Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 5 Tin học Sinh học Toán Toán SHL