Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A4 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
Tiết 3 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
Tiết 4 Toán Vật lí Thể dục
Tiết 5 Toán Vật lí Thể dục