Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN Ngoại ngữ Hóa học Tin học Hóa học
Tiết 2 Hóa học Toán Vật lí Toán Công nghệ Toán
Tiết 3 Sinh học Vật lí Tin học Ngữ văn GDCD Toán
Tiết 4 Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Vật lí
Tiết 5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí SHL