Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Vật lí Địa Lí
Tiết 2 Toán Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ Công nghệ
Tiết 3 Ngữ văn Toán Lịch Sử Vật lí Hóa học Lịch Sử
Tiết 4 Sinh học Toán GD QP-AN Toán Ngữ văn GDCD
Tiết 5 Hóa học Tin học Tin học Ngữ văn SHL