Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Hóa học Tin học Địa Lí Ngữ văn
Tiết 2 GDCD Lịch Sử Toán GD QP-AN Toán Ngữ văn
Tiết 3 Lịch Sử Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Công nghệ
Tiết 4 Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Toán
Tiết 5 Công nghệ Hóa học Vật lí Hóa học SHL