Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A7 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Toán Vật lí Ngoại ngữ Toán
Tiết 3 Toán Vật lí Ngoại ngữ Toán
Tiết 4 Thể dục Vật lí Ngoại ngữ
Tiết 5 Thể dục Vật lí Ngoại ngữ