Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Tin học Lịch Sử Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 2 Lịch Sử Ngữ văn GD QP-AN Ngoại ngữ Toán Địa Lí
Tiết 3 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Toán Công nghệ Toán
Tiết 4 Công nghệ GDCD Vật lí Tin học Hóa học Toán
Tiết 5 Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí SHL