Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Toán Ngữ văn Hóa học Hóa học
Tiết 2 Toán GD QP-AN Toán Ngữ văn Công nghệ GDCD
Tiết 3 Lịch Sử Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Tin học Lịch Sử
Tiết 4 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Địa Lí Ngữ văn
Tiết 5 Ngữ văn Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ SHL