Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 10A9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử Ngoại ngữ GD QP-AN Ngữ văn Toán
Tiết 2 Vật lí Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
Tiết 3 Ngữ văn Tin học GDCD Lịch Sử Hóa học Ngoại ngữ
Tiết 4 Ngữ văn Toán Toán Công nghệ Công nghệ Ngoại ngữ
Tiết 5 Tin học Toán Địa Lí Vật lí SHL