Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Mạnh Hùng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B1 - Chào cờ11B2 - Toán - - - -
Tiết 211B2 - Toán11B2 - Toán - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 411B1 - Toán11B1 - Toán - - - 11B2 - Toán
Tiết 511B1 - Toán11B1 - Toán - - - 11B1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B1 - Toán - - - 11B1 - Toán -
Tiết 311B1 - Toán - - - 11B1 - Toán -
Tiết 411B2 - Toán - - - 11B2 - Toán -
Tiết 511B2 - Toán - - - 11B2 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp