Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục GDCD Ngoại ngữ Toán Sinh học
Tiết 2 Vật lí Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Lịch Sử
Tiết 3 Toán Ngữ văn GD QP-AN Ngữ văn Công nghệ Tin học
Tiết 4 Công nghệ Ngữ văn Toán Hóa học Ngoại ngữ Vật lí
Tiết 5 Địa Lí Ngoại ngữ Toán Hóa học SHL