Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Thể dục Hóa học Tin học Ngữ văn
Tiết 2 Ngữ văn GD QP-AN Thể dục Toán Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 3 Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn GDCD
Tiết 4 Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Toán Vật lí
Tiết 5 Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ Toán SHL