Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ GD QP-AN Thể dục Vật lí Lịch Sử
Tiết 2 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Thể dục Tin học Hóa học
Tiết 3 Hóa học Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn
Tiết 4 Toán Toán Công nghệ Hóa học GDCD Ngoại ngữ
Tiết 5 Toán Toán Địa Lí Công nghệ SHL