Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Công nghệ GDCD Ngoại ngữ Vật lí
Tiết 2 Toán Toán Địa Lí Hóa học Sinh học Ngoại ngữ
Tiết 3 Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục Vật lí Lịch Sử
Tiết 4 Ngữ văn Hóa học Hóa học Thể dục Công nghệ Toán
Tiết 5 Ngữ văn GD QP-AN Tin học Ngữ văn SHL