Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Thể dục Vật lí Sinh học Địa Lí
Tiết 2 Ngữ văn Sinh học Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
Tiết 3 Vật lí GDCD Toán Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ
Tiết 4 Hóa học GD QP-AN Toán Lịch Sử Tin học Hóa học
Tiết 5 Công nghệ Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ SHL