Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN Ngữ văn Toán Ngoại ngữ GDCD
Tiết 2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Địa Lí
Tiết 3 Ngoại ngữ Toán Thể dục Hóa học Công nghệ Sinh học
Tiết 4 Tin học Vật lí Thể dục Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ
Tiết 5 Hóa học Công nghệ Hóa học Lịch Sử SHL