Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Toán
Tiết 2 Toán Thể dục Hóa học Vật lí Hóa học Ngoại ngữ
Tiết 3 Toán Lịch Sử Ngữ văn GD QP-AN Ngoại ngữ Ngữ văn
Tiết 4 Hóa học Địa Lí Tin học GDCD Công nghệ Ngữ văn
Tiết 5 Công nghệ Ngữ văn Toán Vật lí SHL