Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD Thể dục Toán Hóa học Ngoại ngữ
Tiết 2 Công nghệ Toán Thể dục Tin học Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 3 Vật lí Toán Hóa học Ngoại ngữ Toán Địa Lí
Tiết 4 Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
Tiết 5 Sinh học Ngữ văn GD QP-AN Công nghệ SHL