Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn GDCD Ngữ văn Ngữ văn GD QP-AN
Tiết 2 Toán Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học
Tiết 3 Toán Thể dục Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ Hóa học
Tiết 4 Địa Lí Thể dục Hóa học Vật lí Ngoại ngữ Toán
Tiết 5 Lịch Sử Toán Vật lí Hóa học SHL