Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 11B8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 2 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Thể dục Ngoại ngữ Công nghệ
Tiết 3 Ngữ văn GD QP-AN Vật lí Hóa học Toán Vật lí
Tiết 4 Toán Toán Hóa học Ngữ văn Địa Lí Sinh học
Tiết 5 Toán Toán Tin học GDCD SHL