Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Hữu Đại

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A9 - Chào cờ10A8 - Toán10A8 - Toán - - 10A9 - Toán
Tiết 210A8 - Toán - 10A8 - Toán - - -
Tiết 3 - 10A11 - Toán - - - 10A11 - Toán
Tiết 4 - 10A9 - Toán10A9 - Toán - - 10A11 - Toán
Tiết 5 - 10A9 - Toán10A11 - Toán - - 10A9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A8 - Toán - 10A11 - Toán - 10A11 - Toán -
Tiết 310A8 - Toán - 10A11 - Toán - 10A11 - Toán -
Tiết 410A9 - Toán - 10A9 - Toán - 10A8 - Toán -
Tiết 510A9 - Toán - 10A9 - Toán - 10A8 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp