Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C10 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
Tiết 3 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
Tiết 4 GD QP-AN Ngoại ngữ Toán Thể dục
Tiết 5 Ngoại ngữ Toán Thể dục