Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử Ngoại ngữ Sinh học Toán Ngoại ngữ
Tiết 2 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Vật lí Tin học GDCD
Tiết 3 Vật lí Địa Lí Tin học Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 4 GDCD Công nghệ Sinh học Toán Ngữ văn Hóa học
Tiết 5 Toán Toán Hóa học Toán Ngữ văn SHL