Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Sinh học Tin học Toán Tin học
Tiết 2 Sinh học GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Vật lí
Tiết 3 GDCD Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 4 Công nghệ Lịch Sử Toán Địa Lí Hóa học Ngữ văn
Tiết 5 Ngoại ngữ Toán Toán Vật lí Địa Lí SHL