Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Hóa học Ngữ văn Địa Lí Sinh học
Tiết 2 Toán Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Tin học
Tiết 3 Toán Lịch Sử GDCD Địa Lí Sinh học Ngoại ngữ
Tiết 4 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Lịch Sử Toán GDCD
Tiết 5 Ngữ văn Vật lí Vật lí Công nghệ Toán SHL