Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Tin học Sinh học GD QP-AN Ngữ văn
Tiết 2 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Ngữ văn
Tiết 3 Sinh học GDCD Địa Lí Tin học Sinh học Công nghệ
Tiết 4 Toán Toán Hóa học Địa Lí Toán Sinh học
Tiết 5 Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Toán SHL