Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Toán Ngữ văn Vật lí
Tiết 2 Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán Sinh học Sinh học
Tiết 3 Toán Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Hóa học
Tiết 4 Toán Hóa học Địa Lí Địa Lí GD QP-AN Lịch Sử
Tiết 5 Tin học Ngoại ngữ Công nghệ GDCD SHL