Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Ngữ văn Hóa học Công nghệ Sinh học
Tiết 2 Ngữ văn Sinh học Địa Lí Lịch Sử Toán Vật lí
Tiết 3 Ngữ văn Toán Hóa học Địa Lí Toán GD QP-AN
Tiết 4 Vật lí Toán Sinh học Tin học Ngoại ngữ GDCD
Tiết 5 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Sinh học SHL