Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Toán GDCD Tin học Tin học
Tiết 2 Toán Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngoại ngữ Ngữ văn
Tiết 3 Toán Ngữ văn Hóa học Sinh học GD QP-AN Vật lí
Tiết 4 Sinh học Sinh học Vật lí Sinh học Vật lí Địa Lí
Tiết 5 Địa Lí Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ SHL