Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Hóa học Toán Toán Ngữ văn
Tiết 2 Vật lí Hóa học Hóa học Sinh học Toán Ngữ văn
Tiết 3 Ngữ văn Sinh học Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Tiết 4 Địa Lí Địa Lí Tin học Công nghệ GDCD Toán
Tiết 5 Sinh học Tin học Ngoại ngữ Lịch Sử GD QP-AN SHL