Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử Địa Lí Toán Hóa học Ngữ văn
Tiết 2 Vật lí Địa Lí Tin học Toán Hóa học Hóa học
Tiết 3 GDCD Hóa học Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Toán
Tiết 4 Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học GD QP-AN
Tiết 5 Toán Công nghệ Sinh học Ngữ văn Sinh học SHL