Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Sinh học GD QP-AN Công nghệ Sinh học Ngữ văn
Tiết 2 GDCD Vật lí Tin học Vật lí Địa Lí Ngữ văn
Tiết 3 Hóa học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Hóa học
Tiết 4 Hóa học Địa Lí Hóa học Toán Ngoại ngữ Tin học
Tiết 5 Lịch Sử Toán Sinh học Toán Ngoại ngữ SHL