Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Địa Lí Toán Toán Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 2 Toán Hóa học GDCD Toán Lịch Sử Hóa học
Tiết 3 Sinh học Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Ngữ văn Địa Lí
Tiết 4 Sinh học Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 5 Vật lí Tin học Hóa học GD QP-AN Tin học SHL