Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu lớp: 12C9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 2 Ngoại ngữ Hóa học Sinh học GDCD Sinh học Tin học
Tiết 3 Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Toán Ngữ văn Toán
Tiết 4 Công nghệ Tin học GDCD Toán Ngữ văn Lịch Sử
Tiết 5 Toán Địa Lí Ngữ văn Địa Lí Địa Lí SHL