Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thuỷ

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B7 - Chào cờ11B12 - Toán - 11B6 - Toán - -
Tiết 211B7 - Toán11B6 - Toán - 11B12 - Toán - -
Tiết 311B7 - Toán11B6 - Toán - 11B12 - Toán11B6 - Toán -
Tiết 4 - - - - 11B12 - Toán11B7 - Toán
Tiết 5 - 11B7 - Toán - - 11B12 - Toán11B7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B6 - Toán11B7 - Toán11B7 - Toán - - -
Tiết 311B6 - Toán11B7 - Toán11B7 - Toán - - -
Tiết 411B12 - Toán11B6 - Toán11B12 - Toán - - -
Tiết 511B12 - Toán11B6 - Toán11B12 - Toán - - -

Trang chủ | Danh sách lớp