Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Thị Ngọc Tú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A10 - Chào cờ - 10A10 - Toán - 10A10 - Toán -
Tiết 210A3 - Toán - 10A6 - Toán - 10A6 - Toán -
Tiết 3 - - - - 10A6 - Toán -
Tiết 4 - 10A10 - Toán10A3 - Toán - - 10A6 - Toán
Tiết 5 - 10A10 - Toán10A3 - Toán - 10A3 - Toán10A10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A10 - Toán - 10A6 - Toán - 10A10 - Toán -
Tiết 310A10 - Toán - 10A6 - Toán - 10A10 - Toán -
Tiết 410A3 - Toán - 10A3 - Toán - 10A6 - Toán -
Tiết 510A3 - Toán - 10A3 - Toán - 10A6 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp