Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Lan

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11B9 - Toán - - - -
Tiết 311B9 - Toán11B9 - Toán - - 11B8 - Toán -
Tiết 411B8 - Toán11B8 - Toán - - 11B9 - Toán -
Tiết 511B8 - Toán11B8 - Toán - - 11B9 - Toán -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11B8 - Toán11B9 - Toán - - -
Tiết 3 - 11B8 - Toán11B9 - Toán - - -
Tiết 4 - 11B9 - Toán11B8 - Toán - - -
Tiết 5 - 11B9 - Toán11B8 - Toán - - -

Trang chủ | Danh sách lớp