Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Hồ Thị Bình

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C3 - Chào cờ - - 12C2 - Toán12C10 - Toán -
Tiết 2 - - - 12C2 - Toán12C3 - Toán -
Tiết 312C2 - Toán12C3 - Toán - - 12C3 - Toán -
Tiết 412C2 - Toán12C3 - Toán - 12C10 - Toán - -
Tiết 512C10 - Toán12C10 - Toán - 12C10 - Toán - 12C3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C2 - Toán12C10 - Toán12C2 - Toán - - -
Tiết 312C2 - Toán12C10 - Toán12C2 - Toán - - -
Tiết 412C3 - Toán12C3 - Toán12C10 - Toán - - -
Tiết 5 - 12C3 - Toán12C10 - Toán - - -

Trang chủ | Danh sách lớp