Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Thị Minh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C8 - Chào cờ - 12C8 - Toán12C8 - Toán11B10 - Toán -
Tiết 212C8 - Toán - - 12C8 - Toán11B10 - Toán -
Tiết 311B10 - Toán - 12C9 - Toán12C9 - Toán - 12C9 - Toán
Tiết 4 - - 11B10 - Toán12C9 - Toán - -
Tiết 512C9 - Toán - 11B10 - Toán - - 12C8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C8 - Toán - 11B10 - Toán - 11B10 - Toán -
Tiết 312C8 - Toán - 11B10 - Toán - 11B10 - Toán -
Tiết 412C9 - Toán - 12C9 - Toán - 12C8 - Toán -
Tiết 512C9 - Toán - 12C9 - Toán - 12C8 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp