Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Hồng Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A5 - Chào cờ11B11 - Toán - - 11B11 - Toán11B11 - Toán
Tiết 210A5 - Toán - - - 10A7 - Toán -
Tiết 3 - 10A5 - Toán - 10A7 - Toán - 10A7 - Toán
Tiết 411B11 - Toán10A5 - Toán - 10A5 - Toán - 10A7 - Toán
Tiết 511B11 - Toán - - - - 10A5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A7 - Toán11B11 - Toán - - 10A7 - Toán -
Tiết 310A7 - Toán11B11 - Toán - - 10A7 - Toán -
Tiết 410A5 - Toán10A5 - Toán - - 11B11 - Toán -
Tiết 510A5 - Toán10A5 - Toán - - 11B11 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp